Linebacker s.r.o. - logo

Naše služby

Nabízíme široké portfolio vzdělávání a školení zaměstnanců, zpracování bezpečnostních předpisů, provádění prohlídek, revizí a dalších služeb v následujících oblastech:


Oblast evropských směrnic a technických norem - poradenská a konzultační činnost

V oboru působíme od roku 1999 se zkušeností ve státní správě (vrchní inspektor ČOI)

 • Zpracování analýzy rizik u strojních a tlakových zařízení, výbušného prostředí
 • Zpracování návodů k použití, bezpečnostních značek a výstrah, výrobních štítků, ES/EU prohlášení o shodě
 • Zhotovení dokladů o zkouškách (revizních zpráv tlakových zařízení, rezivních zpráv a protokolů zdvihacích zařízení), průvodní dokumentace
 • Posouzení stávající technologie z hlediska bezpečnosti a rizik
 • Školení projektantů a konstruktérů
 • Školení obchodníků

Oblast vzdělávání zaměstnanců - obsluhy strojů a zařízení

 • Školení obsluhy motorových a manipulačních vozíků
 • Školení obsluhy stavebních strojů - motorová pila, křovinořez, nakladače, rypadla, traktorbagry, betonárny, přepravníky betonu, dampry, harvestory, ...
 • Školení jeřábníků, vazačů, obsluh pojízdných pracovních plošin, stavebních vrátků a výtahů, zdvihadel, regálových zakladačů s obsluhou
 • Školení řidičů - referentů (skupina B)
 • Školení obsluhy tlakových nádob
 • Školení pověřených osob
 • Školení vedoucích pracovníků

Přípravy revizních techniků zdvihacích zařízení

 • Příprava nových revizních techniků zdvihacích zařízení
 • Příprava revizních techniků zdvihacích zařízení k periodickým zkouškám
 • Příprava nových revizních techniků tlakových zařízení
 • Příprava revizních techniků tlakových zařízení k periodickým zkouškám

Zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů (MPBP)

 • Systém bezpečné práce jeřábů
 • Provozně dopravní řád firmy
 • Provozní řád skladu
 • Provozní řád provozní řád ubytovacích zařízení, koupališť, ...
 • Systém bezpečného používání pojízdných pracovních plošin
 • Pokyny pro obsluhu a údržbu báňských strojů a zařízení - na povrchu
 • Řád prohlídek, údržby a zkoušek strojů a zařízení - na povrchu
 • Pracovní postupy strojů a zařízení
 • Zpracování provozních řádů kotelen a technických zařízení

Zprovádění prohlídek, revizí, revizních zkoušek a inspekcí VTZ

 • Prohlídky, revize a revizní zkoušky vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb.
 • Prohlídky, revize a revizní zkoušky ZZ a TZ
 • Inspekce ZZ podle ISO 9927-1 - báňské na povrchu
 • Revize, tlakové a vnitřní revize VTZ tlakových a potrubí do 10 bar
 • Roční kontroly motorových a manipulačních vozíků
 • Inspekce regálů podle EN 15635, prohlídky regálů podle ČSN 73 2604
 • Periodické prohlídky mobilních a stabilních strojů v režimu báňského zákona
 • Provádění ročních prohlídek ocelových konstrukcí budov a strojů
 • Výchozí a provozní prohlídky a revize průmyslových kotlů
 • Prohlídky plynového zařízení (LPG a CNG) u motorových vozidel a motorových manipulačních vozíků
 • Smluvně máme zajištěno i provádění revizí a kontrol plynových zařízení