Linebacker s.r.o. - logo

Vítejte na stránkách firmy Linebacker s.r.o.

Zabýváme se vzděláváním zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, obsluh strojů a zařízení, motorových manipulačních vozíků, mobilních strojů, zdvihacích a tlakových zařízení.

Provádíme prohlídky, revize a inspekce vyhrazených zdvihacích, tlakových a elektrických zařízení a hromosvodů, a technické prohlídky motorových vozíků. Rovněž provádíme prohlídky a kontroly hotových konstrukcí budov, strojů a zařízení, lešení a regálů.

Hodnotíme provozní rizika u provozovaných strojů a zařízení i areálů a hal, zpracováváme místní provozní bezpečnostní předpisy, systémy bezpečné práce a pracovní postupy.

Podílíme se na přípravě a realizaci nových nebo modernizovaných technologických celků od návrhu po uvedení do provozu. K tomu zpracováváme analýzy rizik (ANNEX, PED, ATEX), návody k používání, bezpečnostní značky a výstrahy, výrobní štítky a prohlášení o shodě.

Pomáháme firmám i OSVČ při kontrole orgánů státní správy (hygiena práce, bezpečnost práce, ČOI, životní prostředí, ...).

Provádíme prohlídky mobilních i stabilních strojů a zařízení v režimu báňského zákona a vyhlášky č. 392/2003 Sb.